TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaBenefiční party v Industry55

20.08.2002

Teď nemá cenu sedět se zaloľenýma rukama. Je třeba pomoci, a to rychle. Taneční muzika sice lidem jejich domovy a zničené majetky nevrátí, ale jejím prostřednictvím můľeme shromáľdit určitou finanční pomoc. Klub Industry55, který jako jeden z mála praľských zůstal povodní nedotčen, se rozhodl uspořádat tuto benefiční party ve spolupráci s djs z Roxy. Mediálním partnerem je Radio 1. Touto akcí chceme pomoci konkrétním lidem. Výtěľek proto nebude věnován na některé z bezpočetných kont, ale bude předán postiľeným lidem na Kampě, přiąli nejen o veąkerý svůj majetek, ale i o svoji minulost, o fotografie a o spoustu drobných předmětů, které kaľdému člověku připomínají okamľiky a lidi, na které nechce zapomenout. Vąichni djs hrají bez nároku na honorář a rovněľ vąechny daląí subjekty se zřekly jakékoliv odměny za poskytnuté sluľby související s realizací této benefiční party. Patří jim za to naąe upřímné poděkování.
Industry55, Roxy djs a Radio 1 pořádají benefiční party pro povodní postiľenou Kampu:
Look to the Future
Klub Industry55
Vinohradská 40, Praha 2
Pondělí 26. srpna 2002, začátek ve 20 hod.
Vstupné 100,- Kč
Djs: Roxy booking – Dan Cooley, Rai, Airto
Industry55 residents – Petr Holman, Prochy, Jeremy
Special Thanks:
Laser by Overthere, Light by Technic
Media: Radio 1, Evropa 2, Clubber.cz, Techno.cz, Rave.cz, Bassline.cz, Trance.cz, Spaceboss.net, Futuremusic.cz

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.