TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaBenz & MD – Highroller / Redline

07.11.2006

Dvojice producentů z kanadského Ontaria – Greg Benz a Marco Di Carlo aka Benz & MD se na poli progressive trance/house music pohybuje uľ od roku 2003, kdy byli představeni v místním ontarijském klubu a Greg se stal jeho pravidelným rezidentem. To, co tyto dva pány svedlo dohromady, byl společný obdiv k progressive houseu, breakbeatu a technu. A tak začali společně experimentovat v nahrávacím studiu byvąe inspirováni kompilacemi Johna Digweeda a Sashy. Právě John Digweed byl tím, kdo v dubnu 2003 pozval Grega do své radiové show na stanici Kiss FM a od té doby také začal hrát po boku DJ’s jako je Max Graham, Richie Hawtin a John Acquaviva. První demo od dua Benz & MD mělo velkou odezvu z několika zavedených labelů a postupně si jich začali vąímat i známí matadoři progressive house music jako Matthew Dekay, Mic Burns, Shiloh, Starkid, Subsky a daląí. Největąí rozmach jejich produkce nastal v roce 2004, kdy vydali nespočet desek i remixů.
Je vąak nesporné, ľe to nejlepąí vyprodukovali aľ v letoąním roce, kdy skutečně nezaháleli. Jejich současná tvorba je posunem od progressive house, který byl jejich doménou v minulosti, k melodickému progressive trance. A dluľno podotknout, ľe jim tato změna velice prospěla. Mnoľství remixů, které vydali v letech 2003 – 2005, byly na poslech poněkud náročnějąí deep skladby a tento styl se nemusí kaľdému líbit; mně osobně se více zamlouvají jejich letoąní tracky, které mají svojí strukturou blízko k produkci Perryho O’Neila. Nejprve to byly dva únorové vinyly – Visceral s vynikajícím breaks remixem od Probspota z labelu Primal Recordings – a Percasins / Open Bar z labelu Aurium Recordings. Těľko soudit, která deska se jim povedla více, obě patří, podle mého názoru, ke ąpičce progressivní tvorby. Koncem dubna následoval vinyl Underoath s povedeným Perry O’Neil remixem, vydaný na proslulém labelu Baroque Records. V drtivé větąině případů platí, ľe kvantita nerovná se kvalita, ale u dua Benz & MD výjimka potvrzuje pravidlo, nebo» Underoath svojí posmutnělou melancholickou melodií doplněnou o působivý vocal sample, předčila oba předeąlé releasy a já osobně tuto skladbu řadím mezi to nejlepąí, co v letoąním roce vyąlo. Tím vąak výčet jejich letoąní tvorby zdaleka nekončí. V září vyąla na prestiľním labelu Electronic Elements precizní deska Turning The Curves s experimentálním, avąak velice zajímavým remixem od dua Simon & Shaker. A konečně se dostáváme k jádru věci – k jejich nejnovějąímu počinu, kterým je vinyl Highroller / Redline opět pod patronátem Electronic Elements.
Více jak devítiminutová skladba Highroller začíná temným mystickým soundem s poměrně masivní basovou linkou, přičemľ v pozadí se ozývají jakési perkusivní samply. Kolem třetí minuty nastupuje breakdown, po kterém začíná hlavní melodie tohoto tracku. Combo výąe zmíněných prvků zaručuje, ľe se jedná o hodně kvalitní progressive trance počin. Před ąestou minutou přichází druhý breakdown během něhoľ se z velké dálky ozývají jakési těľko rozpoznatelné hlasy, které nejsou na první poslech zřetelné, a po gradaci skladba pokračuje v původním tempu. Po sedmé minutě se vytrácí hlavní motiv i melodie a skladba v průběhu následujících dvou minut pomalu končí. Ani ne sedmiminutový track Redline začíná poměrně razantně, opět s hlubokou basovou linkou. Po první minutě se skladba rozjíľdí s výrazným náznakem electro prvků a jakýchsi scratch-samplů. Po třetí minutě nabíhá jednoduchá melodie a velice záhy přichází breakdown, po němľ se opět rozjíľdí hutná electro-edged bassline doplněná o melodii. Před pátou minutou se tempo opět nakrátko zvolní, aby mohlo pokračovat v předchozím rytmu. Později vymizí melodie, coľ napovídá, ľe se skladba neodvratně blíľí k závěru. Sečteno a podtrľeno, z dílny pánů Benz & MD vzeąel daląí kvalitní vinyl. Je těľké říci, který track je lepąí, to záleľí na individuálním vkusu kaľdého z Vás. Můj názor je takový, ľe nemám favorita a obě skladby se mi líbí stejně. Tvoří kvalitní komplet a mně nezbývá nic jiného, neľ Vám jejich poslech vřele doporučit.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.