TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaDJ Fire – Let The Joy Rise / Midnight In Beijing

18.03.2007

Jurgen Leyers, známějąí jako DJ Fire, má na svém kontě mnoho kvalitních tracků i pár remixů, a to nejen v dlouholeté ko-produkci se svým kolegou Laurentem Véronnezem pod hlavičkou Fire & Ice, ale i samostatně. I po oficiálním ukončení dnes uľ klasického projektu Fire & Ice, který se nám naposledy předvedl v květnu 2006 vinylem “A New Beginning”, tito dva kvalitní producenti nadále spolupracují. Ostatně, L-Veeho rukopis je jasně čitelný na vąech skladbách DJ Fire. Na jejich spolupráci je zajímavý posun, který prodělali od roku 2001, kdy vyąel debutový vinyl Ulan Bator / Luminized, do současnosti. Raná tvorba DJ Fire by se dala označit jako nepřílią melodický progressive house. Tím mám na mysli nejen jeho výąe zmíněnou prvotinu, ale i vinyly Jetlag / Diabolic (Bonzai Trance Progressive, 2002) a Religion / Formentera (Progrez, 2004). Zjevný zlom nastal na sklonku roku 2005, kdy vyąla, podle mého názoru, jeho nejlepąí deska Summermorning / Himalaya (Progrez, 2005). To uľ vůbec není progressive house, ale pomezí progressive trancu a upliftingu s báječnou zasněnou melodií, kterou jsem v předchozích produkcích postrádal. Otázkou je, do jaké míry má na této změně podíl L-Vee jakoľto ko-producent. Domnívám se, ľe je to právě jeho zásluhou, nebo» poslední skladby DJ Fire jsou nápadně podobné vlastní Airwavově produkci pod projektem Cape Town. Mám tím na mysli předevąím loňský počin The Closest Thing To Heaven (Progrez, 2006), který jakoby z oka vypadl opusu Proglifter. A» je to jakkoliv, nejnovějąí release z dílny DJ Fire za vydatné asistence L-Veeho, je daląím posunem na pozice čistě melodického upliftingu. Pojďme si tedy blíľe představit skladby Let The Joy Rise a Midnight In Beijing, které vyąly digitálně 13. března 2007 opět na labelu Progrez.

Let The Joy Rise
 trvající osm minut začíná razantním bicím v doprovodu jemné melodie, která se postupně rozvíjí na upliftingovém pozadí. Před druhou minutou se objeví i decentní kytarová vloľka znamenající zpomalení a následné utiąení vąech elementů, coľ je neklamná známka nastoupivąího breakdownu. Ten se nese v duchu jemných klávesových samplů, ke kterým se vzápětí přidá tvrdąí basová linka. Ve stejném duchu skladba pokračuje, jen melodie se neustále vyvíjí a dolaďuje do tklivějąí a melancholičtějąí podoby. V závěru intenzita melodií i basovky stagnuje a nastává poměrně dlouhý dojezd – poslední fáze skladby. O půl minuty deląí Midnight In Beijing se rozjíľdí v podobně sviľném tempu jako předchozí track. Po druhé minutě se zjevuje ústřední, nepřílią sloľitá a tudíľ snadno zapamatovatelná melodie, coľ z této skladby činí potenciální hit. Onen hlavní melodický motiv, který má v sobě silnou, pozitivně laděnou energii, se postupně rozvíjí v doprovodu basové linky. Před sedmou minutou se jak tempo, tak melodie zjemňují aľ vyhasnou v úplném závěru.
Napoprvé jsem nebyl z tohoto releasu nikterak odvázaný, avąak nyní, po několika daląích posleąích, si stojím za tvrzením, ľe to je opravdu kvalitní dílo. L-Veeho vliv je snadno identifikovatelný v obou skladbách a moľná právě to z nich činí něco mimořádného, nebo» vąechno v čem má prsty tento Belgičan, se prostě povede, čímľ nechci nijak sniľovat zásluhy samotného DJ Fire. Zatímco Let The Joy Rise se i přes svůj melancholický aľ mírně posmutnělý nádech více hodí na taneční parket, “Pekingská půnoc” je vhodná spíąe k domácímu poslechu, pro zamyąlení. Máte-li ąpatnou náladu, tato skladba Vám ji zaručeně zvedne – tak pozitivní a veselá, ale přitom decentní a nevtíravá melodie se slyąí málokdy. Tento release je důkazem, ľe skutečně je moľné být originální i na poli uplifting/epic tranceu. Celkové hodnocení: 9/10.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.