TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaGATE, nová trance night v INDUSTRY 55

02.11.2001

Chvályhodný tranceový počin připravují na dneąní noc v novém praľském klubu Industry55. Jde o premiéru rezidentní noci dj Holmiho “GATE”. Název party “GATE – BRÁNA” je víc neľ symbolický, protoľe emotivní trance můľe být pro leckoho skutečně branou do jiných světů. Na party vystoupí mimo Holmiho také dj Beax (snad se dočkáme i trochy tranceu), dj Sunbeam (ne, to není ten německý Sunbeam .)) a mladý dj Tazz. Chybět samozřejmě nebudou módní přehlídka party oblečků, UV dekorace a daląí. A pozor, dívky mají do 23. hodin vstup zdarma! Máme pro vás i krátký rozhovor s DJ Holmim.

Bude party Gate opravdu tranceová?
Holmi: Já nechci znovu rozpoutávat debatu o tom, co je nebo není trance. Moľná teď trochu zklamu pravověrné příznivce trance, kdyľ řeknu, ľe klasický trance, či chceą-li “eurotrance”, není dnes to, co by se dalo povaľovat za aktuální zvuk. Chtěl bych, aby party byla spíą o současném progresivním zvuku.
Nechceą snad říct, ľe trance patří na smetiątě dějin …
Holmi: To si nemyslím, i kdyľ i takové názory se objevují. Kaľdý ľánr se vyvíjí. Např. současný progresivní house je něco jiného neľ house, který se hrával před pár lety. A vůbec to neznamená, ľe by house jako ľánr přestal existovat. Podobně je to s trance. Je tady, ale je jiný. Ale my se tady pořád bavíme o stylech, ovąem ty uľ nejsou alfou a omegou současné klubové muziky. Vąimni si, ľe jednotlivé styly se v poslední době hodně prolínají a mnohé tracky nelze vůbec jednoznačně ľánrově zařadit.
Vyhovuje ti tenhle trend?
Holmi: Moc. Já jsem opravdu začínal na eurotrance, ale poměrně rychle jsem se propracoval k trochu jiné muzice. Hlavním kritériem, podle kterého si vybírám desky, je, aby tam kromě rytmu byla i melodie a zajímavé zvuky. Hraju desky, které inklinují trochu k house, ale i takové, které mají blíľ k technu, či electru. Nemám rád takové ty hodně vyrovnané sety, které ubíhají odnikud nikam. Mám rád gradace a prudké změny. Proto v mých setech můľeą slyąet po pořádným nářezu najednou desku s typickou tranceovou melodií. Ani nechci, aby moje sety byly stylově jednotné. Myslím, ľe by měly být – a snad i jsou – hlavně o dobré muzice. Proto mi trend prolínání stylů a stírání hranic mezi nimi vyhovuje.
Proč v tom případě označujeą party Gate jako tranceovou?
Holmi: To je dobrá otázka. Odpověď ale není jednoduchá. Víą, klubeři jeątě pořád chodí na techno, house nebo trance atd. Gate je nová party, stejně jako klub, ve kterém se koná. A v tuhle chvíli je dost důleľitý klubery alespoň částečně nasměrovat na to, o čem ta party bude, co můľou očekávat. Jinými slovy: nějak party označit musíą, alespoň zpočátku. Jakmile se zaběhne, není to uľ tak důleľité, lidi vědí, co můľou čekat. Třeba ZEN by podle mě uľ vůbec nemusel mít v “podtitulu” trance festival. A má-li se tedy Gate nějak označit, pak má určitě k trance nebo progressive trance nejblíľe.
Co tedy budeą na GATE hrát?
Holmi: To ale opravdu nevím. Vím, ľe to budou vesměs novějąí desky, ale set si dopředu nepřipravuju. Konkrétnějąí představu bych asi měl, kdybych party rozjíľděl. Ale hraju aľ mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno a to bude hlavně záleľet na tom, jak se lidi budou bavit, jak bude party rozjetá, jak budou na co reagovat. Tomu se přizpůsobím. Ale nezakrývám, ľe bych si rád zahrál trochu rychlejąí a progresivnějąí set. Koneckonců přijď. Uvidíą a uslyąíą…
OK, dík za rozhovor.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.