TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaJeff Mills na festivalu Creamfields 2004 – DJ a VJ!

19.07.2004

Mezi největąí hvězdy letoąních Creamfields 2004 patří beze sporu také JEFF MILLS. Kdyby techno bylo náboľenstvím a Carl Cox jeho nejvyąąím knězem, pak musí JEFF MILLS být bohem, ke kterému se modlí. JEFF MILLS dal světu techno a ačkoliv měl řadu předchůdců, kteří mají na vzniku tohoto stylu velký podíl, je to právě on, kdo ho roząířil do celého světa. Je zásadní postavou světové elektronické scény jiľ od počátku 90. let, kdy vyąlo jeho první solo album “Waveform Transmission Vol.1”, které zásadním a jedinečným způsobem ovlivnilo její daląí vývoj. Mnohými je toto album povaľováno za vůbec nejdůleľitějąí taneční počin v historii.
Na svých labelech pak JEFF MILLS vľdy vydával tracky, které v mnohém vľdy předběhly svou dobu a nadále ovlivňovaly směr, kterým se taneční hudba ubírala, a činí tak dodnes. Jeho Djská vystoupení patří ve světe k nejľádanějąím a JEFF MILLS jiľ více neľ 10 let patří mezi nejvytíľenějąí světové DJs. Právě díky tomu je mnohdy velmi obtíľné ho získat. I proto jsme velmi rádi, ľe Jeffa Millse můľeme letos opět přivítat na Creamfields, kde jiľ v minulém roce zahrál jeden ze svých nezapomenutelných setů.

A nejinak tomu bude i letos! JEFF MILLS si přichystal pro letoąní rok něco navíc, vedle svých standardních poľadavků na techniku přidal jeątě daląí, které slibují, ľe to bude stát opravdu za to. Jiľ tradičně bude set up pro JEFFa MILLSe obsahovat 3x Technics SL 1200 MK2, 2x CD Pioneer CDJ 1000 a navíc jestě Rhythm Composer Roland TR 909. Vedle hudebního záľitku z jeho setu pro Vás JEFF MILLS přichystal na letoąní rok jeątě úplnou novinku! Zhostí se jeątě funkce VJe a během svého setu bude promítat své speciálně připravené projekce, k čemuľ si vyľádal Pioneer DVJ-X1 a VJský mix pult.
Letos je tady v podání JEFFa MILLSe můľete těąit na nezapomenutelný, komplexní audio-vizuální záľitek.
Daląím skvělým představitelem techna, který vystoupí na CREAMFIELDS 2004 je belgický DJ a producent MARCO BAILEY. Marco je v současnosti nejlepąím belgickým DJem, který jiľ dávno zastínil dřívějąí hvězdu CJ Bollanda. Jeho letoąní album “RUDE BOY” vzbudilo vlnu nadąených reakcí jak mezi fanouąky, tak u kritiky. Marco Bailey se u nás představil jiľ několikrát a vľdy to byla pořádná porce vynikající hudby. Marco nás ubezpečil, ľe litovat nebudete ani tentokrát a ľe to bude větąí jízda, neľ jakou u nás zatím předvedl.
Hravé techno, typické pro jiľní Evropu předvede MARKO NASTIČ, který je jiľ mnoho let povaľován na nejlepąího Srbského Dje. MARKO NASTIĆ je v mnoha ohledech naprosto unikátní. DJingu se začal věnovat jiľ ve svých 11 letech velmi brzy začal veřejně vystupovat. Postupně si vybudoval pověst vynikajícího Dje a v roce 1997, tedy ve svých 18 letech, byl vyhláąen nejlepąím DJem Srbsku. Marko jiľ u nás několirát vystoupil a příznivci techna se měli moľnost přesvědčit, ľe tento titul mu patří zcela po zásluze. Jeho veselý sound jeątě potěąí a roząíří hudební záběr skvěle obsazeného Kenvelo techno stanu.
Tvrdou slovenskou ąkolu budou naopak zastupovat hned 2 DJs a producenti z těch nejpovolanějąích. Jejich jména jsou i u nás notoricky známá – TOKY a LOKTIBRADA aka DALO. O obou můľeme bez nadsázky říct, ľe jsou nejúspěąnějąími producenty z Východní Evropy a jejich Djská vystoupení patří mezi to nejlepąí, co můľe evropská techno scéna nabídnout. Oba vydávají pod několika aliasy, jako OLGA+JOSEF (společný projekt), RUMENIGE (Toky) nebo DRUPI, KRE, VLASTA DRAHOKOUPIL, DALO (Loktibrada). Jejich tracky vyąly na mnoha labelech, včetně prestiľních značek jako Tresor, Tsunami nebo Numb. Jejich hudba je hutná, tvrdá a hlavně, milovaná jejich fanouąky. Jestliľe čekáte od techna opravdový nářez, pak se vám ho od těchto pánů rozhodně dostane.
Německou techno ąkolu na CREAMFIELDS 2004 zastoupí MISS YETTI, majitelka labelu GOLD UND LIEBE. Jiľ v roce 1999 byla čtenáři prestiľního německého časopisu RAVELINE vyhláąena nejlepąí německou Djkou a od té doby se drľí v německé absolutní ąpičce. Vedle DJingu je ale také vynikající producentkou a má na svém kontě několik ceněných desek, které vyprodukovala sama nebo ve spolupráci s jinými kolegy jako MARCO BAILEY, JOHANNES HEIL a mnoha daląími. MISS YETTI stihla jeątě během své Djské kariéry vystudovat na Univerzitě pedagogiku a psychologii, můľete se tedy těąit na hodiny techna pod vedením paní Profesorky.
Domácí techno spičku bude reprezentovat domácí DJ roku 2003 – Djane LUCCA. Její kariéra se rychle rozjela nejen u nás doma, kde usedla na Djský trůn, ale její kvality jiľ objevili také v zahraničí a LUCCA patří mezi nejľádanějąí exportní artikl naąí taneční scény. Je pravidelným hostem na parties nejen v sousedním Německu, ale velkou tour absolvovala po Jiľní Americe, často vystupuje ve ©panělsku a letos byla pozvaná na zahajovací party sezóny do vyhláąeného klubu PRIVILEGE na Ibize. Vedle své Djské kariéry se jiľ skvěle uvedla i jako producentka. Její tracky remixoval i vynikající slovinský DJ a producent – UMEK.
Pořadající agenturu JPA zastupují na CREAMFIELDS 2004 hned 2 skvělí DJs. Prvního z nich, KAISERSOZEho jistě není třeba představovat. Rezident největąího techno seriálu u nás ORION HALL patří mezi nejľádanějąí a nejoblíbenějąí DJs u nás. Jeho nekompromisní sound vľdy potěąí srdce kaľdého ortodoxního technaře. Druhým zástupcem JPA je mladý DJ SPYRO, který si rychle získává popularitu a stále častěji se objevuje na line-upech největąích domácích akcí. Jeho styl je hodně ovlivněn skandinávskou ąkolou, ale nezůstane jen u ní. Jeho precizní mixy a smysl pro gradaci atmosféry zaručují vynikající záľitek.
Podrobné profily vąech DJs naleznete na www.creamfields.cz.
KENVELO TECHNO TENT:
JEFF MILLS (US), MARCO BAILEY (B), MISS YETTI (D), TOKY & LOKTIBRADA (SK), MARKO NASTIĆ (SCG), LUCCA (CZ), KAISERSOZE (CZ), SPYRO (CZ), AGENT live! (CZ), D®EJÁR (CZ), NIKA 77 (CZ), PIETRO live! (CZ), MOLCZIK (CZ)

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.