TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaKai Tracid zahrál v Karlových Lázních

18.01.2005

14. ledna tohoto roku vystoupila v České republice první trancová hvězda. Vinyly roztáčel německý acid a hardtrancový dj a producent Kai McDonald aka Kai Tracid. Místem konání byly Karlovy Lázně, takľe některé věci se daly očekávat. Popisovat prostory tohoto klubu by bylo noąením dříví do lesa, protoľe myslím, ľe kaľdý z vás, kdo čtete tento report jste v KL alespoň jednou byl. Do klubu jsem společně s pár přáteli dorazil někdy kolem půl desáté. Po nezbytném odbavení u ąatny jsme se přesunuli k baru a těąili se na hlavní hvězdu klubové noci Progressive. Rezidentem této akce je český dj Martin Gredner. A právě hostem jeho rezidentní noci byl Němec Kai Tracid. Společně s těmito dvěma dji vystoupil na akci téľ progressive dj Rai. Já osobně jsem slyąel a pařil pouze na Kaie, takľe popisovat budu pouze záľitek z jeho vystoupení.
Hlavní star nastoupila za gramce kolem jedné hodiny ranní. Kdo neslyąel ľádný z Kaiových setů asi netuąil, co si pro nás připraví. To nebyl můj případ, poněvadľ jsem měl moľnost poslechnout si Kaiův set z Nature one 2004. Dle mého očekávání to rozjel uľ od začátku. A uľ od samého začátku měl na parketu maximum lidí. Dole v kotli jsem to já osobně moc dlouho nevydrľel, protoľe krom místa na paření tam bylo také aľ nedýchatelno. To je ale pro tento klub zcela typické. Nyní tedy ke Kaiově setu. Jak jsem jiľ uvedl nijak se netrápil nějakým intrem. Začínal převáľně tím, co jsem čekal, tj. acid trancem – tolik pro něj typickým stylem. Musím říct, ľe se na to velice dobře tancovalo. Bylo to něco, co od jiného dje můľeme těľko očekávat. A právě tento styl v jeho setu převaľoval. Prokládal ho vąak také progressivem, electrem nebo hardtrancem. Věci, které roztočil na gramcích byly hodně z jeho vlastního labelu Tracid Traxx. Krom jeho vlastní tvorby by za zmínku stáli např. Hennes and Cold, ASYS či hardtrancoví Derb. Svůj set zakončil dvěmi, resp. třemi vlastními skladbami. Zahrál “4 just 1 day” v Energy mixu, pak “Trance and Acid” v snad nejlepąím Derb mixu a jako bonus pustil teď uľ předposlední skladbu “Conscious”. Partypeople také hodně pařili na celkem novou věcičku od Cut and Run – “Outta space”, coľ jak napovídá je cover od Prodigy. Myslím si, ľe Kai celkově velice příjemně překvapil. Za povąimnutí tedy stojí, ľe minimálně polovinu skladeb zahrál jiľ před půlrokem na zmiňované Nature One 2004.
Minus akce byla část osazenstva pátého patra Karlových Lázní Paradogsu. Dalo se to čekat. Opět bylo “přeąampónováno”. Ale tentokrát dost, protoľe Kai Tracid se v minulosti prosadil v mnoha hitparádách nejednou skladbou. A právě to, ľe zahraje větąinu či úplně vąechny svoje věci očekával kaľdý ąampón (popř. discopipinka). Klasicky se jich tam mnoho potácelo pod vlivem alkoholu ode zdi ke zdi. Naąli se i tací, kteří vykřikovali “disko!”. Coľ bylo opravdu jejich totální provaření kvůli čemu tam byli. Přesunujeme se opět k osobě hlavní hvězdy. A to tím, ľe tento dj skvěle umí komunikovat s lidmi a je velmi přátelský. Poté, co skončil své hraní, pilně rozdával podpisy. Pak se odsunul do zadní chodbičky, kde se shlukovala skupinka lidí včetně mé maličkosti. Nám pro změnu věnoval pár úsměvů a vyfotil se s námi. Atmosféra a lidi v klubu se mu zřetelně líbila, proto si také pár fotek na památku udělal i on. Po třetí hodině, resp. v půl čtvrtý (přetáhl) ho za gramci vystřídal Martin Gredner, jenľe to my unaveni se skoro nehybně váleli v pohovkách:)).
ShrnutíKai – bez komentáře – jen samé superlativy, celou akci bych oznámkoval za dvě, i kdyľ některé typy lidí aľ kazily neopakovatelnou atmosféru při setu tohoto acidtrancového mága. Myslím, ľe kdyby se to konalo jinde, bylo by minimálně o 50% lepąí. Ale zase by 50Kč nestálo vstupné, ale pivo:))
Fotky z party na ostatních serverechFotoreport 1Fotoreport 2Fotoreport 3

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.