TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaOliver Lieb aka L.S.G. – The Hive

01.07.2002

Není na světě mnoho umělců, kteří by si udrľovali vysoký standard po celou svoji profesionální kariéru. Naprosto stejná situace panuje v taneční hudbě. Určitě to sami dobře znáte, jednoho krásného dne se zničehonic objeví velký hit, který se posléze hraje ve větąině rádií, umělec je zván do TV show a brzy po singlu vychází debutové album, druhý a třetí singl. Větąina těchto projektů má ale jedno společné. S kaľdou nově vydanou skladbou jde kvalita dolů, někdy aľ nepříjemně rychle. Asi jako jinde, i v tranceové progresivní hudbě by se dali umělci, kterých se toto netýká, spočítat na prstech moľná i jedné ruky. Jedním z nich je německý dj a producent Oliver Lieb, a za to dám klidně ruku do ohně .) Kdo jiný nás zásobuje tak originálním, neotřelým a nadčasovým zvukem, který se hraje v klubech i několik let po svém vydání? Oliver Lieb se narodil v roce 1969, ľije ve Frankfurtu a hudbu skládá od konce 80. let. Vyzkouąel si snad vąechny styly taneční hudby, techno, house, trance, electro nebo i eurodance, zejména v počátku své kariéry. Za projekty jako Paragliders, S.O.L., Multiplicity, The Ambush vs. Phools Inc., Arte Bionico, Spicelab, Force Legato a L.S.G můľeme nalézt právě Liebovo jméno.
Projekt L.S.G., o kterém si díky nově vydanému albu budeme dnes povídat, patří mezi Oliver Liebovi (odteď ve zkratce OL) nejbliľąí projekty, on vlastně OL v jednom rozhovoru sám přiznal, ľe L.S.G. je jeho nejmilejąí dítko. První L.S.G. deska vyąla v roce 1993, dodnes jich světlo světa spatřilo cca. dvacet. Úspěch přinesly skladby jako “Fragile”, “The Black Series 1.1, 2.1, 3.1”, “Shecan” či “Risin” nebo jedna z nejlepąích skladeb od Lieba vůbec, “Hidden Sun of Venus”. Svého času vlastnil licenci na L.S.G. slavný label Hooj Choons, dnes ovąem najdete větąinu OL produkce pod značkou Superstition, jíľ je OL největąím esem v rukávu. Rok 2002 znamená velký návrat projektu L.S.G. 22. června totiľ vyąlo na CD nové album “The Hive”, které na svých dvanácti skladbách slibuje kvalitní techno / trance zvuk, v nezaměnitelném OL stylu. Zatímco poslední album “Into Deep” bylo více experimentální a skládalo se ze stylů jako house, ambient či downtempo, “The Hive” slibuje výhradně čistý progressive techno / trance zvuk, jak jiľ bylo výąe zmíněno. Já osobně jsem od alba očekával hodně, dokonce jsem tajně věřil, ľe by se mohlo stát mým osobním albem roku, by» jsme teprve v jeho polovině. Splnilo se moje očekávání? Pojďte se podívat.
Prvním kouskem alba je skladba “Loose ends”. Úvodní takřka dvě minuty fungují jako intro, tajemné zvuky, ponurá atmosféra, jednoduąe řečeno, vstupujeme do hnízda ( hive = hnízdo, mraveniątě, úl) (ukázka). Od druhé minuty nastoupí klasická OL basová linka, spustí se syntezátory a páté minutě je z toho vąeho povedená progresivně tranceová symfonie. “Loose ends” je na úvod alba vhodně zvolenou skladbou, zkuąenému posluchači napoví co můľe očekávat. Jiľ po první skladbě je tedy zřejmé, ľe to s kvalitou alba dopadne dobře, protoľe dvanáct skladeb není zase tolik a jako druhý argument můľeme přičíst to, ľe L.S.G. je Liebův top projekt. S druhou písní v pořadí, “Down to Earth”, se tyto domněnky potvrdí. Více neľ deset minut dlouhý song je zahuątěný táhlými tranceovými plochami, při kterých vás bude mrazit v zádech (ukázka). Zejména kolem páté minuty je toto mrazení tak silné, ľe mě nutí k úvahám typu, proč jsou na sebe lidé zlí, dělají si naschvály, proč to a proč ono … Na kladení otázek je “Down to Earth” ideální. Právě ve skladbě jako je tato, OL ukazuje, proč je jeho tvorba tak ojedinělá, tak geniální. Daląí, a troufám si tvrdit, ľe potěąující zprávou, je fakt, ľe album je namixované, tj. nejsou pauzy mezi jednotlivými skladbami. Takľe zatímco nám pomalu končí “Down to Earth”, o slovo se jiľ aktivně hlásí trojka (rozuměj třetí skladba alba) “Saviour”. V překladu slovo znamená spasitel či zachránce a pokud tím autor myslel, ľe s touto písní spasí vąechny dosud nevěřící trance duąe, pak se mu to myslím povedlo. “Saviour” by mělo zaujmout snad kaľdého, nadupaný funky progressive trance, při kterém by se Liebovi fanouąci utancovali k smrti, kdyby měli moľnost tančit na “Saviour” v někde v klubu (ukázka). Briliantní dílko, lepąí pojmenování asi nevymyslím. Tohle půjde poslouchat i za pět, moľná za deset let.
Ono je ostatně celé album krokem do budoucnosti a ukazuje, jakým směrem se bude taneční hudba ubírat, také. Skladba “Black currant” toho budiľ důkazem. Kdyľ jsem si před prvním poslechem alba četl tracklist, tenhle název mě zaujal asi nejvíce. Promptně jsem si přeloľil slůvko currant a hle, skladba v překladu znamená “černý rybíz”. Velmi zajímavé, byl jsem opravdu zvědavý jak můľe vypadat skladba sloľená Oliver Liebem jmenující se “černý rybíz”. Věděl jsem, ľe to bude zcela jistě neco speciálního, ale realita mi doslova vyrazila dech. Jde asi o nejvíce experimentální skladbu, jakou na albu najdete. Není zde pravidelný beat, je to prostě breakbeat tech-future-tranceová skladba, plná originálních zvuků, které vás dostanou na kolena (ukázka). On ten styl ostatně ani nejde definovat přesně, protoľe s takovouto hudbou se opravdu nesetkáte kaľdý den. Před poslechem jsem si opravdu nedokázal představit, jak můľe znít skladba jmenující se “černý rybíz”, teď to jiľ dokáľu. Zní to super. Pátou skladbou v pořadí je “Goddess”. Tato skladba vyąla jeątě před samotným albem na vinylové desce, stejně jako skladby “The Hive / Saviour”. Opět jde o stoprocentně kvalitní kousek, ústředním motivem je tentokráte opakující se smyčka sloľená z velmi netradičních zvuků, asi jako byste … ne já opravdu nevím, tyhle zvuky se nedají popsat slovy, mám pocit, ľe ty zvuky znám, ale moľná tak z minulého ľivota, v současném světě je nedokáľu přirovnat k ničemu (ukázka). Tak, blíľíme se k polovině alba, před námi je skladba s názvem “The Hive”, tedy stejným jako je název celého alba. Jakoby nás Oliver Lieb schválně při předchozích pěti skladbách vodil za nos, jakoby to měl celé dopředu promyąlené a chtěl nás do svého hnízda pustit aľ teď, s písní “The Hive”. Je straąně těľké určit, která skladba z alba je ta nej, vąechny jsou super, ale kdybych tedy měl volit, asi bych se přiklonil právě k “The Hive”. To samé si ostatně nejspíą myslel i Oliver Lieb, jinak by tuhlu skladbu pojmenoval jinak. Nadčasový zvuk, neagresivní, ale přesto progresivní a vysoce taneční, k tomu spousta vaąe obzory roząiřujících zvuků a natranclých ploch, to vąe je “The Hive”, hlavní skladba alba (ukázka).
“Infectious #1” otevírá druhou polovinu alba a jestliľe ta první byla originální a jedinečná, tak ta druhá je temnějąí, tak trochu deep, ale přesto také originální a ve finále tedy opět jedinečná. Tady uľ jde veąkerá legrace a funky styl z některých skladeb první poloviny alba stranou, s pomocí této a i následujících písní vyjadřuje Oliver Lieb svoje nejhlubąí myąlenky a pocity. Musí být opravdu velmi hluboké. “Infectious #2” tak dokončí nákazu, kterou začala ąířit předchozí skladba. Je to skutečně velmi temná hudba a je docela moľné, ľe se někomu nebude aľ zas tak líbit. Třeba taková skladba “Brainwash” je sice spolehlivým výplachem vaąich mozkových buněk, ale asi jinak, neľ byste čekali. V tento moment jakoby si OL zahrával s nečím zakázaným, s něčím, čemu je radno se vyhýbat (ukázka). Je to pravý opak první poloviny alba, kde se OL snaľil vyburcovat nás z letargie a nutí nás svými skladbami, abychom přemýąleli o smyslu ľivota, o planetě, kterou obýváme, kde se snaľil, abychom nemysleli omezeně, ale v ąirąím úhlu na věc. První tři skladby z druhé poloviny alba, tedy “Infectious #1”, “Infectious #2” a “Brainwash”, působí naprosto kontrastně, jsou depresivní a nutí vás hledět do svého nitra, na černé věci, které máte uloľeny ve vaąí duąí a bojíte se je vyvolávat. Maličko optimističtěji působí desítka “Everon”, která nám dává jakýsi střízlivý pohled na svět i sebe sama, která nám říká, ľe realitu je nutné brát takovou jaká je a ľe za vąechny černé věci si můľe člověk sám a je tedy na člověku, aby je přetvořil zpátky na věci bílé. K tomu ale potřebujete někoho, kdo vaąí zmatené duąi ukáľe směr a poradí vám v těľkém začátku, kudy na to. “Chieftain” je ten, kdo vám podá pomocnou ruku, kdo vám dodá novou naději (ukázka). Zbytek je ale jiľ jen a pouze na vás, na vaąich schopnostech. Kdyľ to dokáľete a vymaľete ze své duąe vąechny černé věci, po kterých netouľí ľádný člověk, dostane se vám odměny v podobě písně “Liquid”. Ta je vysvobozením vaąí duąe a zároveň s tím i outrem tohoto alba.
ZHODNOCENÍ: Jsem velmi rád, ľe mě moje očekávání, jeľ jsem vloľil do alba “The Hive”, nezklamalo. Oliver Lieb je jedním z mála umělců, kteří svojí hudbou vyjadřují svoje myąlenky a dokazuje nám, ľe i on, ač je geniální producent, je jenom člověk. Člověk, který má svoje radosti i starosti, který se snaľí udělat svět lepąím, aby i naąi potomci měli kde ľít, kterému se to ale na druhou stranu ne vľdy daří a i on propadá občas depresivním myąlenkám a moľná i lítosti nad tím, ľe jedinec sám o sobě nedokáľe vlastně nic. Album “The Hive” je poznáąející, melancholické, motivující i depresivní. Je lidské …
Tracklist:
01 Loose ends           09:29
02 Down to Earth       10:11
03 Saviour                  07:34
04 Black currant         07:35
05 Goddess                08:46
06 The Hive                08:32
07 Infectious #1          05:27
08 Infectious #2          03:47
09 Brainwash              03:19
10 Everon                    04:58
11 Chieftain                 05:27
12 Liquid                      01:48
Special thanx to jaydee za poskytnutí alba k recenzi.
Extra: Jako bonus je pro ty z vás, kteří dočetli recenzi aľ sem, je TADY ke staľení v recenzi zmiňovaná legendární skladba “Hidden Sun of Venus”. Jako daląí bonus je TADY odkaz na stránky, kde si můľete album “The Hive” objednat na CD za skvělých 22,50 euro včetně poątovného. Stačí vám kreditní karta EC / MC nebo VISA. Navíc na stránkách je rovněľ speciální nabídka pro vąechny fanouąky Oliver Lieba, za suprových 38 euro si kaľdý z vás můľe objednat vąechny předchozí L.S.G. alba na CD (tj. 2, Rendevous In Outer Space, Into Deep a Black Album), to je jedním slovem fantazie!

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.