TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaPovodňové zpravodajství z ROXY …

29.08.2002

Experimentální prostor ROXY byl zcela pod vodou. Při nedávných záplavách neunikl zkáze ani klub ROXY, po několik dní voda v klubu dosahovala výąe aľ ąesti metrů. Během úterka 20. 8. byl klub německými hasiči vyčerpán a nastalo několik dní úmorného čiątění a odklízení zdevastovaného zařízení a materiálu z několika skladů i samotného klubu. Zcela zničeny se vąím zařízením byly oba bary, chillout, backstage i ostatní místnosti náleľející ke klubu. Zdevastované je i pódium, obloľení, podlahy, podhledy a ątuky na zdech. Do podzemí stále prosakuje spodní voda, kterou je nutno průběľně odčerpávat. Díky úsilí veąkerého osazenstva ROXY se ale stav – který se podobal mokvající ľumpě, postupně, by» velmi pomalu, zlepąuje. Nicméně bývalý klub zatím v podzemí stále jeątě nic nepřipomíná, snad vyplavené zesilovače u pódia, které jsme nestihli zachránit, nebo» jsou zamontované ve zdi. Aľ do pondělka 26. 8. neąla ani elektřina v kancelářích ROXY, proto jsme nemohli dobře komunikovat “ven”, za případné chaotické informace se omlouváme, snaľíme se dát vąe do pořádku. Taktéľ od dneąního dne aktualizujeme naąe webové stránky, kde jiľ bude moľné sledovat aktuální dění kolem ROXY. A jedna optimistická zpráva na závěr. Díky obnovení dodávek elektřiny budeme moci jiľ tuto středu 28. 8. znovuotevřít prostory v I. patře nad klubem – Galerii NoD. a internetovou kavárnu (internet zdarma).
Skvělá výstava SubKultura 2002, které povodně ubraly zhruba dva týdny, kdy muselo být zavřeno, je prodlouľena aľ do maximálního moľného termínu, a to 7. 9. 2002. Pak bude následovat původně uváděná výstava Oka Mľiky (9. 9. – 26. 9. 2002) dokumentující divadelní dění v Roxy. Jak budou probíhat na září původně plánovaná divadelní představení a filmové projekce v NoD. budeme v nejbliľąích dnech informovat.
Veřejná sbírka
Linhartova nadace zřídila veřejnou sbírku na Roxy zničené povodní. Text bude od dneąního dne na webových stránkách Roxy.
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha – Východ
Václavské nám. 42
Praha 1
Č. ú. Linhartova nadace: 20001-14934-111/0100
Stav ke dneąnímu dni – 27. 8., dva dárci – 5500,-Kč
Benefiční koncert pro obnovu ROXY
Roxy promotion & D Smack U uvádějí
REARRANGE
Benefiční akce na obnovu povodní zdevastovaného klubu Roxy
Více něľ 20 kapel, djs / kapacita 4.000 osob
Středa 11_09_2002 @ Sk8 park ©tvanice
Start 13.00 – End 22:00
Roxy Promotion a D Smack U pořádají benefiční akci na podporu povodní zdevastovaného klubu Roxy. Akce se bude konat ve středu 11. září od 13:00 do 22:00 hodin na praľském ostrově ©tvanice v prostoru, kde probíhá tradičně Mystic Sk8 Cup. Bude se hrát na dvou podiích, přičemľ na live stage vystoupí skupiny Hypnotix, Floex, Indy&Wich, Lazy Jimmy, Southpaw, Over3, Blow, Fastfood, a mnoho daląích. Na druhém podiu s názvem Decks n Mics stage vystoupí Djové Ladida, Michael Burian, Chris Sadler, Josef Sedloň, Koogi, IMCyber, Ghonzales, Katcha, Orion, ALI, Emmitt a Mcové Charlie One, Sister Zulu, LinDee, Nu C a Adrenalin.
Vstupné na akci je dvojí: 100 Kč a 300 Kč, návątěvníci si mohou vybrat jakou měrou chtějí podpořit roxy, veąkerý výtěľek akce půjde přímo na obnovu zničeného prostoru Roxy. Předem děkujeme za podporu.
John Digweed – akce přesunuta
Roxy Promotion uvádí
REASON special
JOHN DIGWEED (bedrock – UK)
TIMMY S. (eukahouse/get fucked – UK), CASS (red parrot/fire rec. – UK)
MICHAEL BURIAN (flesh/jpa), JOEL EINHORN (roxy praha), RAI (roxy praha)
JOSEF SEDLOŇ (lighthouse) feat .CARL-L, JAVAS (artimpress),
AIRTO (roxy praha), DAN COOLEY (roxy praha)
HOFFEE, TALL, BLUE (eclectica), STANZIM (ekumena)
Sobota 5_10_2002 od 21:00 do 06:00 @ Veletrľní Palác
Party REASON, která měla proběhnout v sobotu 5. Října v klubu Roxy byla z důvodu absolutní devastace prostoru klubu přesunuta do Veletrľního Paláce na adrese Dukelských Hrdinů 47, Praha 7, Holeąovice. Celý koncept akce byl roząířen o daląí podia a akce by se měla stát klubovou událostí tohoto podzimu. Zároveň tím bude umoľněno proľít vystoupení této legendy taneční scény mnohem větąímu počtu návątěvníků, něľ by tomu bylo v klubu Roxy. Jednoho z nejrespektovanějąích Djů světa, Dje JOHNa DIGWEEDa, který byl opakovaně zvolen nejlepąím Djem světa britskými časopisy Muzik, Mixmag a v daląích renomovaných anketách, doprovodí na této akci na hlavní stage elita domácího stylu progressive house/trance a zároveň residenti pravidelných klubových nocí REASON a ZEN ve sloľení: MICHAEL BURIAN, JOEL EINHORN, RAI. Na druhém stage, který bude pojatý v techhouseovém duchu, vystoupí jako headliner Dj TIMMY S ze známého londýnského uskupení Get Fucked, vedle kterého vystoupí domácí Djové Josef Sedloň za doprovodu perkusionisty CARL-L, Javas a roxy djs Airto a Dan Cooley. Daląím tahákem této stage bude exkluzivní techhouseový set Dje Casse, kterého známe spíąe pro jeho progressive houseové sety, kterými se opakovaně blýskl na nocích ZEN. Třetí podium poslouľí jako oaza klidu a do pohody Vás hodí matadoři downtempa, Djové Hoffee, Tall, Blue a Stanzim. Na této akci zahrají někteří Djs za sníľené honoráře a někteří zcela zdarma na podporu klubu Roxy. Vstupné činí v předprodeji 350,- Kč, na místě bude stát lístek 390,- Kč. Mediálním partnerem nocí je server rave.cz. Its party time!
Kontakt:
Tolga Alačam
Marek Pąeničný
Roxy propagace
tel.: 02 – 24 82 66 76
pr@roxy.cz
www.roxy.cz

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.