TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaRecenze Harry Lemon – Flashlight (vč. ukázek)

06.04.2007

V dneąní recenzi se podíváme na novinku od holandského producenta Harryho Lemona, který bez pochyby patří k jedněm z nejznámějąích producentů v oblasti progressive muziky. Svojí kariéru započal s projektem Lemon8, pod kterým vydal několik svých vlastních produkcí, ale také nespočet kvalitních remixů. Z vlastní produkce jistě stojí za zmínku jeden z prvních singlů nazvaný “Model8” (Basic Energy, 1993), který ve své době spadal spíąe do kategorie techna, daląím vinylem v řadě byly “Bells Of Revolution” (Basic Beat Rec., 1995), které pro změnu naąli velkou oblibu převáľně u house DJs. V nadcházejících letech vyąlo daląích několik vinylů, z nichľ zřejmě největąí úspěch sklidila série čtyř EPček nazvaná “The Inner Sanctuary Sessions” (Basic Energy, 2000-02), v nichľ Harry ukázal nejen své producentské kvality, ale zároveň naznačil, jakým směrem se bude jeho produkce ubírat. V letech 2002 – 2005 se věnoval hlavně produkci remixů pro velké mnoľství známých i méně známých projektů a producentů a v roce 2004 zaloľil sublabel Bandung pod holandským gigantem Armada Music.
Daląím mezníkem byl rok 2005, kdy Harrymu vyąla po dlouhé době daląí vlastní produkce, tentokrát pod svým vlastním jménem. A byl to návrat opravdu velmi vydařený, protoľe podle mého názoru je “Tiga” (společně se starąím trackem “New York, New York”) prozatímním vrcholem Lemonovy produkce. Minulý rok v létě vyąla Harrymu deska “Rise”, která obsahovala pěkný melodický remix pod jeho Jack Russel aliasem, a na konci roku první část “The Disco Demon Series (Demon Disco / Heaven & Hell)”, díky kterým Lemon opráąil svůj Lemon8 projekt a opět se jednalo o velmi povedený počin. Nyní se jiľ dostáváme k aktuálnímu singlu, který vyplňuje pauzu mezi pokračováním série The Disco Demon a opět vyąel na Harryho labelu Bandung Records.
Original Mix (ukázka)
Jiľ od začátku se tato verze nese ve velmi uvolněném a pozitivním duchu, coľ do jisté míry obstarává sample v podobě směsice hlasů a křiku, který mi osobně připomíná jakýsi ruch velkoměsta. Kromě tohoto samplu je celý track postaven na kytarovém riffu, který je příjemnou změnou v Harryho produkci a celkově tím originální verze získala velmi příjemný letní nádech. Musím přiznat, ľe po prvním poslechu se mi tento poněkud nový prvek Lemonovy produkce zase aľ tak nelíbil, ale po několika daląích posleąích musím přiznat, ľe je to stále ten starý dobrý Lemon8 sound, akorát oděný do nového a více melodického kabátku, coľ není nikdy na ąkodu.
(hodnocení: 9/10)
Remix (ukázka)
O remix se postaral opět sám Harry a rozhodně je to dobře, protoľe jiľ od prvních sekund je jasné, ľe tento remix se ponese v duchu tradičního Lemon8 soundu, tudíľ celá tato verze je postavena převáľně na hutných beatech, velké spoustě různých samplů a neméně typických perkusích, které jsou neodmyslitelnou součástí Harryho produkce. Celkově by se dalo říct, ľe remix je vytvořen na stejném principu jako například “New York, New York” nebo “Tiga”, ale rozhodně se nejedná o nějaké bezduché kopírování soundu, jak je v dneąní době u mnoha producentů zvykem, ale o plnohodnotnou novou produkci.
(hodnocení: 9/10)
Opět se tedy jedná o velmi kvalitní produkt z dílny Harryho Lemona, který jen dokazuje, ľe někdy je lepąí se neohlíľet na vąelijaké módní trendy, ale uchovat si svůj vlastní sound, který je v tomto případě podle mého názoru stále něčím unikátním a vybočuje tak z běľné progressive produkce. Závěrem jistě stojí za zmínku, ľe Harry jiľ dokončil druhé a třetí pokračování jeho “The Disco Demon Series” a podle ukázek se máme opět na co těąit.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.