TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaSCANNER v INDUSTRY 55 + Lucca rozhovor

20.11.2001

První polovina nadcházejícího víkendu v Industry 55 bude patřit party se slibným názvem SCANNER. Ne nadarmo si dramaturgové Industry55 zvou relativně často brněnské djs. Hlavním magnetem bude tentokrát djka Lucca, daląí z hvězd brněnské scény, která v poslední době prochází bouřlivým vývojem a je hodně dobrá. I kdyľ Lucca patří mezi novou nastupující generaci djs, své místo na scéně si uľ vydobyla a nejednou dokázala, ľe umí party pořádně rozjet a lidi výborně pobavit. Daląím hostem večera bude dj Beax, který v Industry nevystoupí poprvé a kterého známe nejen jako dj, ale také jako promotéra úspěąných parties Ibiza Night. Ujít byste si neměli nechat ani set na první pohled nenápadného, ale výborného dj B.One.K. Industry crew bude tentokrát zastupovat dj Holmi, v jehoľ hraní je v poslední době znát výrazný kvalitativní posun. Na party nebudou chybět dekorace, dance performance, tv projekce a daląí vychytávky.
Scanner 
Pátek 23.11.2001
klub Industry55
Vinohradská 40, Praha 2
ROZHOVOR:
Před páteční party SCANNER jsme poloľili pár otázek dj Lucce:
Zkus definovat tvůj postoj k hudbě jako takové.
Hudba je velmi důleľitá, hodně mi pomáhá a motivuje, kdyľ poslouchám hudbu, která se mi líbí, tak je to hodně nakopávající a můľe mě to ovlivnit i na deląí dobu, naopak kdyľ nejsem s mým hraním spokojená, tak mě to zase na deląí dobu ovlivní negativně, a pak je někdy obtíľné nalézt opět tu správnou chu».
Máą nějaké tajné přání?
Přání je hodně, ale kdyľ je tajné, tak ho nemohu povědět, to by pak uľ nebylo tajné. Ale třeba hrát nebo se seznámit s Bushwackou.
Překvapil tě v poslední době někdo nebo něco?
Překvapilo a pozitivně, ľe v Brně vznikají nové kluby, např:. Perpetuum, Fléda apod. v kterých vidím budoucnost brněnské klubové scény.
Jak vnímá tvé publikum tvůj osobitý styl hraní?
Myslím, ľe třeba v Barumbě se jim líbí, hraji někdy víc do housu, někdy zase tvrději, záleľí na náladě a atmosféře. Nechci se orientovat jen jedním směrem, ale zase musí to mít určitý styl, aby se desky k sobě hodili melodicky a zapadali do sebe a vytvářeli určitý zvuk a kontext.
Při hraní vybíráą desky promyąleně nebo spontánně?
Mám ráda, kdyľ má set nějakou filosofii, příběh, takľe u hraní přemýąlím, které desky správně vybrat, podle lidí, takľe zároveň reaguji spontánně na dané publikum. Práce s lidmi je asi nejdůleľitějąí.
Chystáą nějakou vlastní muziku?
Zatím nemám potřebné vybavení, ale velice o tom uvaľuji. V létě bych měla jet do Anglie…. za Paulem Mackem a… tam bych se měla hodně přiučit.
Dáváą přednost klubům nebo větąím akcím?
Mám raději dobré kluby, myslím ľe atmosféra je tam bliľąí, velké akce mají zase kouzlo mnoha lidí, davu, který je naladěn na stejnou vlnu.
Máą nějaký zahraniční booking?
Mám smlovu s rakousku agenturou Nightcom.Od ledna mě bude zastupovat pro Německo, Rakousko a Anglii.
Tvůj ľivotní cíl?
Můj cíl, být spokojená a ą»astná, ale to uľ záleľí na člověku samotném, jak si to udělá. V hraní, aby se lidem moje sety líbili.
Aktuální top 5?
1) SOUL MATE – “PLAY” (Superbra 014)
2) LOVESKY – „DRUMS 4 BETTER DAZE“ 16C+ remix (Hooj Choons rec.)
3) PROBLEM KIDS – “MY FIRST ACID HOUSE“ (Paperrecordings)
4) ORION MUZIK – “DOLLY DREAMS DUBTUNA” (Frozen)
5) SELWAY – „STOLEN“ (Cable recordings)

Jen tak na okraj:
Kdyľ jsem si tak pročítal aktuální top 5 dj Luccy, potěąil mě pohled na druhé místo: LOVESKY – „DRUMS 4 BETTER DAZE“ 16C+ remix (Hooj Choons rec.). Tuhle desku mám totiľ v taące asi 14 dní a patří k tomu nejúľasnějąímu, co jsem kdy slyąel. Rytmicky chytře zkomponovaný začátek jakoby předznamenával jaká síla za chvíli přijde. Výborně gradující rytmika je posléze vystřídána nejdříve temným muľským a vzápětí tak melodickým a emotivně silným ľenským vokálem, ľe se přestávají bavit i lidi u baru a zvedají hlavy, co se to vlastně děje! Dlouhá vokální pasáľ jen pozvolna slábne a střídá ji doslova smrą» bicích, která bez jakéhokoliv varování přejde v závěrečnou typicky tranceovou pasáľ, která uľ tak načaté lidi dokáľe odnést do úplně jiných dimenzí. Já mám tuhle desku bezkonkurenčně na prvním místě. Lucca na druhém. Zdá se tedy, ľe ji na pátečním SCANNERU uslyąíme přinejmenąím dvakrát. Lucco, těąím se na setkání s Tebou!

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.