TRANCE.CZ - Elektronická taneční hudba v ČR i ze světa.

ReklamaTaké se chystáte na Carla Coxe ?

25.10.2000

PROJEKT: Lucky People Center – Carl Cox
POŘÁDAJÍCÍ AGENTURALighthouse
MÍSTO: Průmyslový Palác, Výstaviątě Praha
DATUM AKCE: 10. 11. 2000
ČAS: 20.00 hod – 06.00 hod.
KAPACITA: 9 000 osob
VSTUP: předprodej: Kč 300,- Na místě: Kč 350,- po 23:30 Kč 400,-

O AGENTUŘE LIGHTHOUSE
Hudební agenturu Lighthouse Entertainment spol. s. r. o. byla zaloľena na konci roku 1995 s jasnou představou pořádání kulturních akcí zaměřených na nově se etablující a nejdynamičtěji se rozvíjející scénu světové popmusic – na klubových základech postavenou elektronickou taneční hudbu. Tato hudba a kultura s ní spojená, jejíľ kořeny sahají aľ do konce osmdesátých let a jeľ je nyní rozmělněna ve spoustu nejrůznějąích odnoľí (techno, house, garage, trance, drum´n´bass, breakbeat, downtempo aj.) od samého počátku nabízela nové moľnosti vyjádření nejen pro umělce (muzikanty, Dje) samotné, ale taktéľ pro promotéry svou odliąností od popové a rockové hudby ve vyuľití jiných prostorů (např. pro rockové koncerty nevhodných), vyuľití nových technologií, jinak pojaté zvukové a světelné show, designu prostředí, designu grafickému v rámci promotion atd. V podstatě od samého počátku se agentura snaľí domácí publikum seznamovat s těmi nejprogresivnějąími představiteli tohoto ľánru. Léta zkuąeností s organizací a promotion takovýchto hudebních událostí, které se kromě klubů konají i jako velké megaparties v netradičních prostorách (tovární haly apod.) či jako open air festivaly, dovolují tvrdit, ľe v této činnosti patří v České Republice k absolutní ąpičce. Dosud zorganizovali více neľ 50 tanečních parties a hudebních festivalů. Poslední akcí byl velký hudební open air festival, nazvaný LUCKY PEOPLE CENTER – OPEN AIR FIELD, na kterém vystoupili desítky předních světových Djů a hudebních skupin a který navątívilo 10 000 lidí.
O LUCKY PEOPLE CENTER – CARL COX
Hudební událost LUCKY PEOPLE CENTER – CARL COX vychází z úspěąného konceptu tanečních parties LUCKY PEOPLE CENTER (LPC), s jejichľ pořádáním jsme začali v roce 1997. V rámci tohoto projektu jsme do České Republiky přivezli řadu předních světových Djů a hudebních skupin. Mezi nejúspěąnějąí akce z této série bezesporu patří loňská LPC s hlavní hvězdou – britským Djem Davem Angelem, která se konala v tovární hale ČKD Trakce a letoąní LPC Human Traffic, pořádaná ku příleľitosti premiérového uvedení filmu Human Traffic do českých kin, a také jiľ zmiňovaný festival z letoąního léta LPC – OPEN AIR FIELD. Dne 10. listopadu 2000 pořádáme na praľském Výstaviąti LUCKY PEOPLE CENTER – CARL COX. V rámci tohoto večera zde vystoupí jeden z nejlepąích světových Djů, mnohokrát renomovanými magazíny označovaný za Dje č. 1 – britský DJ a hudebník CARL COX. Společně s touto techno legendou na hlavním sále (DANCE HALL) vystoupí jeho partner z hudebního managementu Ultimate – DJ JIM MASTERS. Ve vedlejąím sále (LOUNGE HALL) se představí Baby Mammoth a Leggo Beast, Djové a hudebníci, vydávající na kultovním labelu Pork Recordings. Lounge Hall bude ve znamení klidné, chilloutové hudby. Nádherný prostor Průmyslového Paláce bude vyuľit následovně: v jeho levém křídle naleznete taneční Dance Hall, v pravém křídle spíąe poslechovou Lounge Hall (1500 míst k sezení). Foyer Průmyslového Paláce nabídne stánky hudebních magazínů Bassline a Tripmag, hrací konzole Sony Playstation, stánek hudebního vydavatelství SONY Music (zde bude představena česká premiéra nového alba od Fatboy Slim, spojená s promítáním videoklipu k prvnímu singlu), a daląí jiné aktivity.
LINE UP
Dance hall:
20:00 – 21:30 Erwan (Fr.)
21:30 – 23:00 Ladida (CZ)
23:00 – 01:00 JIM MASTERS (UK) – Origin of techno/special DJ set
01:00 – 03:00 CARL COX (UK)
03:00 – 04:30 Babe LN (CZ)
04:30 – 06:00 Javas (CZ)
Lounge hall:
20:00 – 21:30 Baltazar (CZ)
21:30 – 23:00 Tall (CZ)
23:00 – 01:00 BABY MAMMOTH (UK)
01:00 – 03:00 LEGGO BEAST (UK)
03:00 – 06:00 Ash (CZ)
BIOGRAFIE DJ´ S
Carl Cox
Blíľe představovat jednoho z největąích světových DJs jistě není nutné. Carl Cox se narodil roku 1962 v anglickém Oldhamu a DJingu se profesionálně věnuje jiľ od roku 1985. Tento neúnavný propagátor evropského techna a house, který je znám i tím, ľe během jednoho týdne je schopen odehrát aľ 14 setů, patří mezi největąí postavy taneční scény, a to jiľ od konce osmdesátých let, kdy stál aktivně u zrodu stylu acid house, hrál při otevření legendárního klubu Shoom a i v daląích známých klubech jako Spectrum či Land of Oz. Proslavil se předevąím poté, co v roce 1989 jako vůbec první DJ pouľil do svého setu třetí gramofon. Carl Cox vąak není jenom DJ, ale věnuje se i vlastní tvorbě, je majitelem labelů Ultimatum, Ultimatum Breaks, In-Tec a DJ bookingu Ultimate Music Management, později IMD, dále je promotérem (pravidelné Ultimate BASE) a v neposlední řadě i hercem – vzpomeňme na jeho “obdivuhodný” výkon ve filmu Human Traffic. Jedním z daląích mezníků v Coxově karéře se stal Nový Rok 2000, kdy Carl Cox nejprve zahrál před 15 000 lidmi v australském Sydney a po 9-ti hodinách strávených v letadle jeątě v Honolulu na Havajských ostrovech – a zdarma! Oslavil tak přelom roku hned dvakrát! Ve Velké Británii je Cox povaľován za skutečnou popstar se vąím, co k tomu patří – k takovému statutu ze světa showbyznysu vąak nemohl dospět jinak neľ tvrdou prací. Autorská alba At The End Of The Cliché, Phuture 2000 či míchané alba ze série Nonstop (včetně poslední “Carl Cox Non Stop”) a kultovní Fact 1&2, desítky singlů (např. Want U Forever, Latin Theme, Dr. Funk) a remixů (např. kytaroví Stone Roses!) jasně dokazují, ľe Carl Cox je opravdovou ľijící legendou světové taneční scény.
Jim Masters
Jméno Jim Masters se na britské taneční scéně zjevilo jiľ v polovině osmdesátých let, kdy coby promotér a rezidentní DJ pořádal pravidelné souljazzfunkové večery, které později díky spolupráci s Dji Norman Jayem a Gilles Petersonem vyústily v parties ve stylu acidjazz. Na konci osmdesátých let ho vąak čím dál častěji začal zajímat acidhouse a o jeho lásce k němu se definitivně utvrdil po návątěvě Ibizy v roce 1989. Na začátku let devadesátých pak stál u zrodu legendárního klubu Ministry Of Sound – předevąím díky jeho péči o promotion, kterou měl na starost, se tento klub dostal tam, kde se nachází nyní. V roce 1996 Jim Masters opustil, po pěti letech, Ministry Of Sound a spojil se s Carl Coxem při vybudování konglomerátu Ultimate (promotion, booking, label). Od tohoto spojení se také datuje nejúspěąnějąí období Jimovy kariéry. Jako DJ Jim Masters hraje v nejlepąích klubech po celém světě, kromě domovské klubové noci Ultimate BASE je rezidentem klubů v USA, ©panělsku a Portugalsku. V loňském roce spatřily světlo světa dva Jimovy essential mixy pro britské Radio 1 (jeden z nich – retrospektivní Origin of techno uslyąíte naľivo v Praze!) a také The Sound Of Ultimate BASE vol. 2.
Baby Mammoth
Mark “Bliss” Blissenden a Andrew “Burdy” Burdall se poprvé setkali v obchodě Spiral Groove Records, kde Bliss pracoval. Zatímco Burdy byl v té době stále v zaujetí tehdy populární indie scény, Bliss, velký příznivec deephouseu jiľ Djoval pod hlavičkou proslulého nottinghamského soundsystemu DIY, jednoho z nejdůleľitějąích sound systemů pro britskou taneční scénu vůbec. V roce 1995 potkali Porkyho, majitele Pork Recordings, který jim nabídl spolupráci. První domluva zněla na singl, ale Porky byl nadąen, a tak Baby Mammoth vydali v roce 1996 své první album “Bridging The Worlds”. Brzy následovala alba daląí (včetně skvělého “Swimming”), jejich zatím poslední, ąesté album, se jmenuje “Motion without Pain”. Co se plánů do budoucna týče, Baby Mammoth se chtějí předevąím soustředit na remixy a rovněľ, při příleľitosti vydání kompilace “Best Foot Forward” i na ľivá vystoupení, kde by je měl na kytaru doplnit Tom Harland a na bicí Andy Dimmack. V Praze Baby Mammoth zastoupí Mark Blissenden.
DJ Leggo Beast
Pod tímto jménem se skrývá Murray Clarke, jinak také známý z projektu Bullitnuts. Murray aka Leggo Beast hraje pravidelně jako DJ, velký úspěch zaznamenal na letoąním festivalu Glastonbury, kde hrál v Rizzla Tent a mimo Velkou Británii hraje pravidelně i ve Spojených Státech. Letos mu rovněľ vyąlo jeho debutové, kritikou velmi dobře přijaté album “From Here to G”. Společně s Robertem Ellerbym tvoří Murray duo Bullitnuts, na jejichľ kontě jsou jiľ tři dlouhohrající alba a také remixy např. pro Nataschu Atlas, Tosca, Static Sound System či Locust.

Monika
Author: Monika

Komentáře nejsou povoleny.